Szkolenie Vue.js 

Zapraszamy na 3-dniowe intensywne warsztaty szkoleniowe z Vue.js

Szybko rosnący ekosystem, prostota oraz minimalna ilość błędów sprawiają, że coraz więcej ludzi zaczyna tworzyć aplikacje oparte na Vue bazując na doświadczeniach deweloperów z Azji. 

Vue łączy najlepsze elementy Angulara JS oraz Reacta tworząc kompletny framework, którego próg wejścia jest znacznie niższy niż np. Angulara (2+).
Szybko rosnący ekosystem, prostota oraz minimalna ilość błędów sprawiają, że coraz więcej ludzi zaczyna tworzyć aplikacje oparte na Vue bazując na doświadczeniach deweloperów z Azji.

Na warsztatach zaimplementujemy aplikację będącą prostym sklepem internetowym, w której wykorzystamy poznane techniki. Nauczymy się debuggować aplikację korzystając z Time Traveling Debugger – mechanizmu Reduxa znanego programistom Reacta. Znaczną część czasu poświęcimy na dobre zaprojektowanie i omówienie architektury aplikacji.

Kod na szkoleniu będzie poparty testami. Wykorzystamy Jasmine i najlepsze praktyki w pisaniu dobrze testowalnego kodu (m. in. jak wydzielić moduły, by nie miały zależności).

Dla kogo?

Warsztaty są skierowane do osób znających podstawy JavaScriptu:

 • Manipulacja elementami drzewa DOM
 • Nasłuchiwanie na zdarzenia
 • Umiejętność tworzenia zapytań HTTP
 •  Umiejętność zaimplementowania formularza

Agenda

Wstęp do języka / ES2015 + TypeScript

 • Deklaracje typów
 • Interfejsy
 • Klasy
 • System modułów
 • Dekoratory
 • Promise’y

Przygotowanie środowiska pod warsztaty

 • wykorzystanie Vue CLI do stworzenia pierwszej aplikacji we Vue
 • omówienie procesu budowania aplikacji frontendowej na przykładzie CLI
 • wykorzystanie plików z rozszerzeniem .vue

Wprowadzenie do komponentów Vue

 • omówienie architektury komponentowej
 • tworzenie komponentów
 • wejścia i wyjścia z komponentów
 • wykorzystanie wbudowanych eventów i properties
 • zagnieżdżanie komponentów

Zarządzanie stanem aplikacji i obsługa akcji użytkownika

 • wewnętrzny stan komponentu
 • globalny stan aplikacji jako obiekt
 • omówienie architektury Vuex
 • wykorzystanie Vuex do zarządzania stanem
 • wykorzystanie devtools (Vuex)
 • modyfikowanie stanu aplikacji z poziomu komponentów

Połączenie API

 • konfiguracja Axios z Vue
 • Axios vs Fetch
 • asynchroniczne wywoływanie akcji

Formularze

 • Budowanie formularzy z wykorzystaniem wbudowanych mechanizmów Vue
 • Lokalny stan komponentu vs globalny – co przechowywać w store a co w komponencie?
 •  Walidacja formularzy
 • Integracja walidacji backendowej w czasie rzeczywistym (asynchroniczne walidatory, debouncing i throttling)

Routing

 • Integracja z vue-routerem
 • Synchronizacja routera ze storem
 • Zagnieżdżone stany
 • przekazywanie danych poprzez URL
 • zabezpieczenie nawigacji – navigation guards
 •  lazdy-loading komponentów

Testowanie:

 • Wstęp do testów przy pomocy Mocha, Sinon, Chai
 • testowanie komponentów
 • testowanie Vuex

 

100% praktyki

Podczas warsztatów pod okiem trenera uczestnicy od podstaw stworzą prosty sklep internetowy, poznając omawiane narzędzia oraz techniki implementacji w Vue.js.
Oprócz aspektów związanych z implementacją, przejdziemy samodzielnie przez przygotowanie środowiska developerskiego, przygotowanie aplikacji do wypuszczenia na produkcję, testowanie oraz deployment.

Informacje praktyczne

Kiedy?
Warsztaty wewnętrzne: termin do indywidualnego ustalenia z Waszym zespołem

Gdzie?
Dowolne miasto w Polsce

Uczestnicy
Od 4 do 12 osób

Kontakt i zapytania ofertowe
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected]
Tel: + 48 784 811 497

Trener

Krystian Fras
LinkedIN

JavaScript FullStack developer, trener i mentor. Na co dzień wdrażający młodszych programistów w zaawansowane rozwiązania. Pracujący głównie z VueJS oraz NodeJS.

Pobierz agendę tego szkolenia w formacie PDF:
agenda_szkolenia_developers_peak.pdf

Zainteresowany szkoleniem?
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected], tel: + 48 784 811 497