Szkolenie React + Redux 

Zapraszamy na 3-dniowe intensywne warsztaty szkoleniowe z React + Redux.

Na szkoleniu poznasz tajniki pracy z Reactem, cały kod napiszesz w ES2015 i JSX, poznasz architekturę Flux oraz inspirowany Fluxem kontener stanu jakim jest Redux.

Zaimplementujesz też funkcję undo/redo i zdebugujesz aplikację korzystając z Time Traveling Debugger. Część czasu poświęcimy też na performance aplikacji, dowiesz się czym jest Isomorphic JavaScript. Wyposażony w tę wiedzę będziesz w stanie dobrać odpowiednie narzędzia do zadań postawionych przed Twoim zespołem.

Kod na szkoleniu będzie poparty testami, omówimy najlepsze praktyki w pisaniu dobrze testowanego kodu. Stworzymy setup projektu wykorzystując narzędzia takie jak Webpack i Babel.

 

Dlaczego React?

React to wydajna biblioteka do tworzenia dynamicznych interfejsów użytkownika. Facebook stworzył ją w celu rozwiązania swoich problemów z budowaniem dużych aplikacji, w których dane zmieniają się w czasie. React oparty o idę tworzenia aplikacji z mniejszych komponentów okazuje się też świetnym narzędziem do pracy również nad mniejszymi aplikacjami czyniąc je prostymi w testowaniu, rozwijaniu i późniejszym utrzymaniu.

React to nie tylko biblioteka, ale cały jej ekosystem. Silna społeczność wypracowała najlepsze praktyki pracy z Reactem czyniąc je de facto standardem.

 

Dla kogo?

Szkolenie i przekazywana na nim wiedza jest skierowana do osób programujących w JavaScript i chcących budować wydajne i łatwe w utrzymaniu SPA.

 

Agenda 

ES6 vs ES7 vs ES8

 • czym są kolejne wersje języka, gdzie szukać informacji o tym, co i kiedy staje się częścią JS 

Przegląd części języka dodanych w ES6 i ES7: 

 • arrow functions 
 • klasy 
 • destructuring assignment 
 • rest/spread operator 
 • template strings 
 • object literal enhancements 
 • modules 
 • promises 
 • fetch 

Babel 

 • Jak pisać kod ES6/ES7 i transpilować przez Babel 
 • Budowa i konfiguracja 
 • Korzystanie z presetów 
 • Babel-preset-env: autoprefixer pozwalający na zdefiniowanie wspieranych funkcji języka na podstawie wersji przeglądarek 
 • Wykraczając poza ES6/ES7: nowe funkcje (proposals) wspierane przez Babel typu class properties, async/await, decorators, a nie wspierane jeszcze natywnie 

Automatyzacja pracy frontend developera z wykorzystaniem Webpacka 

 • Bundlowanie dowolnych modułów i zasobów z użyciem Webpack 
 • Build developerski I produkcyjny 
 • Customowa konfiguracja vs create-react-app + “eject” 
 • Wiązanie CSS’ów z komponentami przy pomocy styled-components 

Początki z React 

 • Koncepcja budowania interfejsów z komponentów 
 • Pierwszy komponent „Hello World!” 
 • JSX, a HTML 
 • Kompozycja komponentów 
 • Przekazywanie danych między komponentami 

Pierwsza część aplikacji w React 

 • Obsługa zdarzeń 
 • Obsługa formularzy 
 • Referencja do komponentów 
 • Stan komponentów 

Ciąg dalszy esencji React’a 

 • Komponenty funkcyjne / functional components 
 • Cykl życia komponentu – lifecycle hooks
 • Definiowanie typów wejściowych komponentu przez prop types 
 • Wartości domyślne komponentu / default props

React-router 

 • Renderowanie ścieżek 
 • Zagnieżdżone ścieżki 
 • Używanie routera w kodzie z poziomu JS’a

Zaawansowane koncepty React’a przydatne w codziennej pracy: 

 • Kontekst komponentu / context 
 • Higher order components 
 • Containers 
 • Hooks 

Flux – wprowadzenie 

 • Wprowadzenie do architektury Flux 
 • Koncepcje store’ów, akcji, dipatcher’ów 
 • Flux Standard Action

Redux – wstęp 

 • Wprowadzenie i podstawowe założenia 
 • Podstawowe koncepcje reduxa: store, action, reducer, dispatcher 
 • Czym jest reducer

Kontener stanu Redux 

 • Dodanie redux do istniejącej aplikacji react’owej 
 • Przeniesienie stanu aplikacji do Store’ów 
 • Obsługa asynchroniczności (m. in. obsługa side effects) 
 • Redukcja boilerplate’u

Toolkit 

 • Funkcja Undo/Redo 
 • Time Traveling Debugger

TDD i testowanie w projektach React’owych: 

 • Kiedy, jak i dlaczego testować kod? 
 • Konfiguracja środowiska do testów jednostkowych 
 • Testowanie poszczególnych części aplikacji 
 • Strategie ułatwiające testowanie

 

Wymagana wiedza

Od uczestnika szkolenia wymaga się znajomości języka JavaScript przynajmniej w specyfikacji ES5 oraz podstawowej wiedzy z zakresu aplikacji webowych.

Informacje praktyczne

Kiedy?
Warsztaty wewnętrzne: termin do indywidualnego ustalenia z Waszym zespołem

Gdzie?
Dowolne miasto w Polsce

Uczestnicy
Od 4 do 12 osób

Kontakt i zapytania ofertowe
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected]
Tel: + 48 784 811 497

Trener

Wojciech Kwiatek
LinkedIn

JavaScript team leader, developer, trener i mentor. Ulubione technologie: Angular, React i Vue plus programowanie funkcyjne i reaktywne. Współautor książki “Developing an Angular 2 Edge”.

ES6

Pobierz agendę tego szkolenia w formacie PDF:
agenda_szkolenia_developers_peak.pdf

Zainteresowany szkoleniem?
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected], tel: + 48 784 811 497