Szkolenie
Power-up React + Redux

Zapraszamy na 3-dniowe intensywne warsztaty szkoleniowe z Power-up React + Redux.

Piszesz już aplikacje w Reakcie i redux’ie? Zapraszamy na 3-dniowe intensywne warsztaty szkoleniowe z zaawansowanych aspektów związanych z tymi technologiami!

Czego nauczysz się podczas warsztatów?

 • Pisać bardziej wydajny kod w React.js (np. dzięki Pure Components, unikanie niepotrzebnych renderów)
 • Rozwiązywać nietrywialne problemy, jak skomplikowane wyrażenia warunkowe w JSX, reużywalność komponentów (higher order components)
 • Obsługiwać efekty uboczne w reduxie (czystsza architektonicznie komunikacja z backendem)
 • Pisać aplikacje, które są “future-proof”, gotowe na platformy mobilne czy renderowanie po stronie serwera.
 • Poznać najnowsze aspekty i możliwości Reacta
 • Dobrze testować reacta i reduxa.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do programistów, którzy już piszą aplikacje Reactowe. Umiejętności, które powinieneś mieć przychodząc na warsztaty:

 • React: umiesz stworzyć komponent, zrobić hierarchię / drzewko komponentów i przekazywać dane
 • Redux: umiesz dostarczyć stan do komponentów czy zmienić stan aplikacji przez akcje

 

Agenda

Redux side effects

 • redux-thunk – najprostszy sposób na asynchroniczne akcje 
 • jak dobrze implementować komunikację aplikacji “ze światem zewnętrznym”
 • przechwytywanie akcji – jak wywołać zapytanie do API za pomocą akcji
 • połączenie z routerem – powiadomienie store’a o zmianie ścieżki
 • połączenie z serwisami i asynchroniczność (http, websockety)
 • autoryzacja z użyciem JWT (JSON Web Tokens)

 Redux side effects z redux-saga

 • wstęp do sagi – jak wykorzystać generatory do asynchronicznych akcji
 • porównanie redux-saga z redux-thunk
 • zarządzanie bardziej skomplikowanymi flow side effect’ów (np. akcje zależne od siebie)
 • integracja z zewnętrznym API z użyciem sag
 • łączenie sag – zarządanie równoległymi efektami
 • redux-saga vs redux-observable – dlaczego wybraliśmy sagi?

React patterns

 • Hooks
 • Higher Order Components – kompozycja komponentów jako sposób na zarządzanie złożonością
 • function as child
 •  recompose – przydatna paczka pozwalająca na wielopoziomową kompozycję
 • wyrażenia warunkowe w JSX
 • asynchroniczny setState
 • Event switch – zarządzanie eventami w komponencie
 • Jak zbudować “Provider” z Reduxa – zrozumienie contextu w Reacie
 • Dekoratory

Wydajność react’a

 • jak działa React: Virtual-DOM i reconcilation, React Fiber
 • profilowanie aplikacji pod kątem problemów z wydajnością
 • PureComponent – wydajny komponent w React
 • immutability – jak wpływa na wydajność aplikacji: koszty vs zysk
 • złożone komponenty
 • shouldComponentUpdate – zarządzanie zmianami drzewa komponentów w Reacie
 • antypatterny – np. Bindowanie funkcji w renderze

Progressive Web Apps w react.js

 • co to jest i po co?
 • podział na moduły i dynamiczne ładowanie
 • first load – poprawienie czasu pierwszego ładowania
 • manifest – strona jako aplikacja
 • podejście Offline-first
 • service-workers – javascript w tle
 • lighthouse – narzędzie do analizy zgodności aplikacji z koncepcją PWA

 Server-side rendering

 • First load – poprawienie czasu pierwszego ładowania
 • Next.js – serwer do renderowania Reacta
 • Dostarczenie danych do Reacta po stronie serwera
 • Obsługa routingu po stronie serwera

Silnie typowany React: Flow czy Typescript

 • Typescript vs Flow – dwa sposoby na statyczne typowanie kodu
 • React + TypeScript – przepisanie aplikacji do Typescript czy dodatnie statycznych typów
 • React + Flow – dodanie typów do istniejącej aplikacji

Testowanie react’a przy pomocy Jest i Enzyme

 • Jest – testowanie Reacta
 • Enzyme – tworzenie zmockowanych komponentow (shallow vs mount)
 • Testowanie logiki biznesowej
 • Testowanie komponentów: DOM
 • Testowanie komponentów: Snapshot
 • Testowanie Redux – jak przetestować kontener stanu Reduxa
 • Testowanie Sag

Dodatkowe tematy

 • Stylowanie komponentów – różne podejścia (CSS modules vs styled-components)
 • Animacje – react-transition-group i React Motion
 • MobX – alternatywa do Reduxa

 

100% praktyki

Podczas warszatów pod okiem trenera uczestnicy od podstaw stworzą klon popularnego narzędzia Trello, poznając omawiane narzędzia oraz techniki zaawansowanych aspektów związanych z react.js i redux.
Oprócz aspektów związanych z implementacją, przejdziemy samodzielnie przez przygotowanie środowiska developerskiego, przygotowanie aplikacji do wypuszczenia na produkcję, testowanie oraz deployment.

Informacje praktyczne

Kiedy?
Warsztaty wewnętrzne: termin do indywidualnego ustalenia z Waszym zespołem

Gdzie?
Dowolne miasto w Polsce

Uczestnicy
Od 4 do 12 osób

Kontakt i zapytania ofertowe
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected]
Tel: + 48 784 811 497

Trener

Wojciech Kwiatek
LinkedIn

JavaScript team leader, developer, trener i mentor. Ulubione technologie: Angular, React i Vue plus programowanie funkcyjne i reaktywne. Współautor książki “Developing an Angular 2 Edge”.

Pobierz agendę tego szkolenia w formacie PDF:
agenda_szkolenia_developers_peak.pdf

Zainteresowany szkoleniem?
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected], tel: + 48 784 811 497