Szkolenie “Angular 8” 

Zapraszamy na 3-dniowe intensywne warsztaty szkoleniowe z Angulara. Naucz się budować kompletne aplikacje typu SPA w oparciu o najnowszą wersję Angular 8. Na szkoleniu, oprócz samego Angular’a uczestnicy poznają języki ES2015 oraz TypeScript, które są podstawą implementacji aplikacji oprogramowania w nowej wersji frameworka

Na szkoleniu pokażemy w jaki sposób wykorzystać Angulara do stworzenia kompletnej aplikacji, zaczynając od statycznego widoku w HTML, po działającą aplikację wzbogaconą o testy. 

W każdej iteracji stopniowo będziemy wzbogacać nasz widok dynamicznymi elementami i poznawać w ten sposób poszczególne bloczki, z których powstają SPA.

Angular kontra AngularJS

Twórcy Angulara zrywają z wieloma koncepcjami obecnymi w pierwszej części frameworka. Założeniem jest przygotowanie narzędzia idealnie współpracującego z przeglądarkami mającymi pełne wsparcie dla ES2015/2016. 

Najważniejsze zmiany to m.in.: 

 • wykrywanie zmian oparte głównie o niemutowalne struktury danych oraz obserwowalne obiekty 
 • położenie większego nacisku na pisanie kodu zorientowanego obiektowo 
 • przebudowany kontener wstrzykiwania zależności z możliwością tworzenia hierarchii kontenerów 
 • znaczne uproszczenie koncepcji serwisów 
 • możliwość dynamicznego ładowania komponentów w trakcie życia aplikacji 
 • zerwanie ze sztywnym przywiązaniem do DOM, a tym samym umożliwienie renderowania po stronie serwera 
 • uproszczenie tworzenia własnych komponentów oraz komunikacji między nimi 
 • uproszczenie obsługi formularzy 

Lista zmian jest dość spora i część z nich jest ogromnym krokiem naprzód względem wersji pierwszej. Wiele z nich jest odpowiedzią na problemy i potrzeby użytkowników zaistniałe podczas pracy z Angularem 1. 

Część z nich wynika również z rozwoju samego JavaScriptu oraz możliwości przeglądarek. Oznacza to, że dostajemy narzędzie o wiele łatwiejsze w zrozumieniu oraz używaniu, mniej “magicznych” zachowań, a więcej takich, których się po prostu spodziewamy. Słowem – bardzo dobre narzędzie na miarę nowoczesnego front-endu. 

Dla kogo? 

Dla web developerów, którzy chcą rozpocząć budowanie SPA oraz dla osób pracujących w innych frameworkach pozwalających na tworzenie web aplikacji (Backbone, Ember, React, Vue). Znajomość Angulara 1.x lub wyższych wersji nie jest konieczna. 

Wymagana wiedza 

HTML i absolutnie podstawowy JavaScript. Osoby z doświadczeniem w językach silnie typowanych (takich jak Java, C#, …) będą miały ułatwiony wstęp do TypeScriptu. 

 

Agenda 

ES2015 + TypeScript 

 • Deklaracje typów 
 • Interfejsy 
 • Klasy 
 • System modułów 
 • Dekoratory 
 • Promise’y 

Szkielet aplikacji oraz absolutne podstawy pracy z Angularem 

 • szkielet aplikacji 
 •  wyświetlanie danych 
 • podstawowe dyrektywy 

Komponenty oraz obsługa zdarzeń 

 • Koncepcja komponentów, praca z komponentami i dyrektywami 
 • Komunikacja pomiędzy komponentami 
 • Enkapsulacja w komponentach 
 • Dyrektywy: różnice względem komponentów 
 • Tworzenie własnych dyrektyw 
 • Tworzenie własnych zdarzeń 

Serwisy oraz kontener wstrzykiwania zależności 

 • Koncepcja serwisów 
 • Koncepcja i potrzeba wstrzykiwania zależności 
 • Tworzenie własnych serwisów 
 • Serwisy i wstrzykiwanie zależności: idea, koncepcje i zasady 
 • Serwisy i wstrzykiwanie zależności w Angularze 
 • Http: podstawy pracy 
 • Http: przydatne wzorce i zarządzanie stanem aplikacji 

RxJS, formularze oraz możliwości formatowania danych 

 • Tworzenie formularzy 
 • Walidacja danych 
 • Koncepcja pipe’ów 
 • Tworzenie własnych pipe’ów Rx.js: podstawowe koncepcje i operatory 
 • Rx.js: obsługa błędów 
 • Rx.js: praktyczne wykorzystanie w Angularze 
 • Formularze reaktywne: podstawy i koncepcje 
 • Formularze reaktywne: walidacja i zarządzanie stanem 
 • Formularze reaktywne: grupowanie 

Routing oraz nawigacja 

 • Router: podstawowe koncepcje i zasady pracy 
 • Router: submoduły 
 • Router: dynamiczne ładowanie modułów 

Testowanie i przygotowanie aplikacji do wypuszczenia na produkcję 

 • Testowanie: podstawy pisania testów jednostkowych 
 • Testowanie serwisów, pipe’ów, kontrolerów komponentów 
 • Testowanie: TDD – teoria i praktyka 
 • Testowanie i rozwój aplikacji 
 • Przygotowanie aplikacji do wydania: schematics
 • Przygotowanie aplikacji do wydania: konfiguracja oraz omówienie możliwości obszaru roboczego Angulara

100% praktyki 

Implementacja aplikacji 

Podczas warsztatów uczestnicy stworzą od podstaw prosty, ale kompletny sklep internetowy poznając omawiane narzędzia w zderzeniu z realnymi problemami takimi jak: 

 • Jak wykorzystać TypeScript by pomagał, zamiast przeszkadzać? 
 • Jak uniezależnić naszą aplikację od backendu na potrzeby testów? 
 • Jak wygodnie zwalidować dane w formularzu i wysłać je dalej? 
 • Jak budować komponenty i zorganizować komunikację między nimi, by nasz kod nie przypominał spaghetti? 
 • Jak deployować biblioteki w Angularze?

Narzędzia oraz dobre praktyki 

Uczestnicy oprócz programistycznych podstaw teoretycznych otrzymują wiedzę na temat narzędzi wspierających implementację aplikacji opartych o TS/ES2015/Angular 8, informacje na temat implementacji testów oraz budowy i deploymentu projektów.

Informacje praktyczne

Kiedy?
Warsztaty wewnętrzne: termin do indywidualnego ustalenia z Waszym zespołem

Gdzie?
Dowolne miasto w Polsce

Uczestnicy
Od 4 do 12 osób

Kontakt i zapytania ofertowe
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected]
Tel: + 48 784 811 497

Pobierz agendę tego szkolenia w formacie PDF:
agenda_szkolenia_developers_peak.pdf

Zainteresowany szkoleniem?
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected], tel: + 48 784 811 497