Szkolenie Tensorflow 2.0 

Zapraszamy na 3-dniowe intensywne warsztaty szkoleniowe z biblioteki TensorFlow.
Na szkoleniu poznasz najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem biblioteki TensorFlow do budowania, trenowania i wykorzystania modeli uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym.

Na szkoleniu poznasz najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem biblioteki TensorFlow do budowania, trenowania i wykorzystania modeli uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym.

Dowiesz się jak przygotować architekturę głębokiej sieci neuronowej do konkretnego problemu, w jaki sposób przetworzyć dane wejściowe, jak uczyć i zweryfikować jakość modelu. Poznasz dobre praktyki przy pracy z sieciami głębokimi, jak również metody monitorowania i diagnozowania niepoprawnie uczących się sieci.

Poznaną wiedzę zastosujesz w praktyce, podczas rozwiązywania przygotowanych zadań. Przykłady stanowią rzeczywiste przypadki użycia głębokiego uczenia.

Dlaczego TensorFlow?

TensorFlow to biblioteka open source służąca do budowania, uczenia i wnioskowania w sieciach neuronowych. Stanowi jedno z najważniejszych narzędzi we współczesnym uczeniu maszynowym. Silny rozwój dziedziny skutkuje dynamicznym rozwojem TensorFlow. Aktualna wersja 2.0 stanowi ważny krok w stronę usystematyzowanego zastosowania głębokiego uczenia w przemyśle.

Popularność biblioteki sprawia, że jest ona kompatybilna z wieloma urządzeniami dedykowanymi obliczeniom neuronowym. Istnieje również moduł TensorFlow.js umożliwiający korzystanie z wybranych elementów TensorFlow, np. wnioskowanie, z poziomu środowiska JavaScript.

TensorFlow, jak wiele podobnych narzędzi, pozwala na łatwą akcelerację obliczeń przy pomocy dodatkowych urządzeń, np. karty graficznej. Integracja z biblioteką Keras pozwala na szybkie projektowanie i testowanie rozwiązań opartych o uczenie głębokie.

Dla kogo?

Szkolenie i przekazywana na nim wiedza przeznaczona jest dla osób rozwijających i wdrażających systemy wykorzystujące metody głębokiego uczenia.

Wymagana wiedza

Od uczestnika szkolenia wymaga się znajomości języka Python w podstawowym zakresie. Zalecana jest również wstępna wiedza z zakresu uczenia maszynowego.

Agenda warsztatów

Wstęp do uczenia głębokiego – zasada działania sieci neuronowych

 • neuron
 • funkcje aktywacji
 • wagi – parametry modelu
 • optymalizacja funkcji celu

Architektury sieci

 • sieci MLP
 • sieci rekurencyjne
 • sieci konwolucyjne
 • metody uczenia: wsteczna propagacja
 • zastosowania poszczególnych typów sieci

Podstawowy TensorFlow 2.0

 • główne założenia biblioteki
 • pojęcie tensora
 • grafy obliczeniowe
 • najważniejsze operacje
 • korzystanie ze sprzętowej akceleracji

Biblioteka Keras

 • podstawowe założenia
 • komponenty
 • gotowe moduły do budowania głębokich sieci neuronowych

Estimator API

 • budowanie potoków przetwarzania

Monitorowanie i diagnostyka głębokich sieci neuronowych

 • najczęstsze błędy
 • dobre praktyki w budowaniu sieci
 • modu TensorBoard
 • przygotowanie procesu uczenia
 • gromadzenie metryk
 • wizualizacja procesu uczenia
 • miary oceny działania sieci w wybranych problemach

TensorFlow w zastosowaniach

 • klasyfikacja obrazów
 • klasyfikacja tekstu
 • klasyfikacja danych ustrukturyzowanych

Przykłady zaawansowanych zastosowań

 • Modele generujące (generative models)
 • Detekcja obiektów na obrazach
 • Transfer stylu obrazów

 

Informacje praktyczne

Kiedy?
Warsztaty wewnętrzne: termin do indywidualnego ustalenia z Waszym zespołem

Gdzie?
Dowolne miasto w Polsce

Uczestnicy
Od 4 do 12 osób

Kontakt i zapytania ofertowe
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected]
Tel: + 48 784 811 497

Trener

Jakub Cwynar
LinkedIN

Data Scientist/Engineer, mentor oraz trener z doświadczeniem w języku Python. Specjalista w zakresie przetwarzania danych, maszynowego uczenia oraz systemów rekomendacji. Na co dzień pracujący z danymi z branży e-commerce.

Pobierz agendę tego szkolenia w formacie PDF:
agenda_szkolenia_developers_peak.pdf

Zainteresowany szkoleniem?
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected], tel: + 48 784 811 497