Developers Peak

Szkolimy najlepsze firmy w technologiach programistycznych.

Data Science (DS), Artificial Intelligence (AI), Machine Lerning (ML)

Tensorflow 2.0 dla programistów

Szkolenie koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach związanych z praktycznym zastosowaniem biblioteki TensorFlow do budowania, trenowania i wykorzystania modeli uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym.

 

 

Uczenie Maszynowe dla programistów i analityków

Na szkoleniu poznasz tajniki uczenia maszynowego w języku Python, poznasz najważniejsze algorytmy i modele oraz biblioteki, w których można z nich korzystać.

Wiedza i umiejętności, jakie otrzymasz podczas tych warsztatów pozwolą na swobodne implementowanie, trenowanie i testowanie modeli uczenia maszynowego na własnych danych.

Podstawy wizualizacji danych

Na szkoleniu poznasz najważniejsze zagadnienia związane z wizualizacją danych – jak poprawnie pokazać informacje uzyskane z danych, by odbiorca zrozumiał jak najwięcej.

Dowiesz się jak dopasować formę wizualizacji (typ wykresu/schematu) do danych, w jaki sposób odbiorcy interpretują dane w postaci graficznej oraz co zrobić, by wizualizacje były wysokiej jakości: czytelne i angażujące.

Szkolenia Frontend / JavaScript i frameworki

Angular 8

Naucz się budować kompletne aplikacje typu SPA w oparciu o najnowszą wersję Angular 8. Na szkoleniu, oprócz samego Angular’a uczestnicy poznają języki ES2015 oraz TypeScript, które są podstawą implementacji aplikacji oprogramowania w nowej wersji frameworka

Reactive Angular

Aplikacje reaktywne implementowane są poprzez łączenie strumieni: oznacza to znacznie mniej zmiennych określających stan aplikacji. W efekcie, oprócz czystej architektury, zmniejszamy liczbę potencjalnych błędów w aplikacji.

TDD w Angularze

Testy jednostkowe i nierozerwalnie związane z nimi TDD to narzędzia, które pozwalają na pisanie kodu wysokiej jakości, który robi dokładnie to, co jest wymagane. Na dodatek dają programiście możliwość refactoringu kodu bez niepotrzebnej presji, czy wprowadzone zmiany nie wprowadzą błędów. 

React + Redux

Na szkoleniu poznasz tajniki pracy z Reactem, cały kod napiszesz w ES2015 i JSX, poznasz architekturę Flux oraz inspirowany Fluxem kontener stanu jakim jest Redux.

React + Redux powerUP

Uczestnicy nauczą się m.in. pisać bardziej wydajny kod w React.js (np. dzięki Pure Components, unikanie niepotrzebnych renderów), rozwiązywać nietrywialne problemy, jak skomplikowane wyrażenia warunkowe w JSX, reużywalność komponentów (higher order components).

React Native

Podczas szkolenie zaimplementujesz własną aplikację, która od pierwszych linii kodu będzie wspierała jednocześnie Androida i iOS. Zobaczysz, jak dostosować elementy aplikacji do wykorzystania elementów dostępnych tylko w jednym z tych systemów. Dowiesz się czym się różni React Native od w pełni natywnych aplikacji jak i od tych opartych o Ionic/Cordovę.

Node.js + Ekspress

Na warsztatach uczestnicy zrozumieją dogłębnie w jaki sposób działa Node.js: jak pomimo jednego wątku jesteśmy w stanie obsłużyć tysiące żądań i jak pomaga nam w tym asynchroniczność.

GraphQL

Podczas tego spotkania nauczymy się jak zbudować serwer w GraphQL(Apollo Server) i wykorzystać te dane w aplikacji frontendowej(Apollo Client + React). Proponujemy kompleksowe podejście aby wykorzystać w pełni zalety jakie daje nam GraphQL.

Vue.js

Vue łączy najlepsze elementy Angulara JS oraz Reacta tworząc kompletny framework, którego próg wejścia jest znacznie niższy niż np. Angulara (2+). 

Szybko rosnący ekosystem, prostota oraz minimalna ilość błędów sprawiają, że coraz więcej ludzi zaczyna tworzyć aplikacje oparte na Vue bazując na doświadczeniach deweloperów z Azji. 

Doświadczeni trenerzy

Nasz zespół trenerski budują doświadczeni programiści-praktycy, którzy ciągle poszerzają swoje doświadczenia w krytycznych projektach oraz rozwijają swoje kompetencje dydaktyczne i konsultingowe w ramach DevMeetingów (całodniowych warsztatów non- profit stawiających na praktyczne przekazywanie wiedzy uczestnikom)

Zainteresowany szkoleniem?
Piotr Zwoliński, CEO
[email protected], tel: + 48 784 811 497